Otwórz
konto
z kartą!

Korzystaj aktywnie
i odbierz
nawet do
200 zł

Promocja „Majowa premia” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 17.05.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się1

oraz złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 17.05.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta osobistego wraz z kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 05.06.2020 r.
Pamiętaj o aktywowaniu Karty!

Poznaj warunki i nagrody

żeby otrzymać nawet 200 zł, należy przejść kilka etapów:

1

Po przystąpieniu do promocji otwórz Konto Osobiste z Linku promocyjnego

2

Czerwiec 2020 r.

Wykonaj min. 4 Transakcje bezgotówkowe oraz

otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

100 zł

Nagrodę otrzymasz
w lipcu 2020 r.

3

Lipiec 2020 r.

Wykonaj min. 4 Transakcje BLIK oraz otrzymaj

Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

100 zł

Nagrodę otrzymasz
w sierpniu 2020 r.

Laureaci promocji w wiadomości przesłanej do 19 lipca 2020 r. z adresu majowapremia@bnpparibasplus.pl otrzymają instrukcję uzupełnienia numeru Konta, na który prześlemy nagrody.

1 Rejestracji w promocji „Majowa premia” można dokonać od dnia 04.05.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 17.05.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Majowa premia” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Dopasuj Kartę

do Konta Otwartego na Ciebie

Teraz zostajemy w domu, dla dobra nas wszystkich. Otwieramy się za to na sprawne płatności online (w tym Apple Pay i Google Pay).

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę, zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas i korzystaj!

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Majowa premia”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie majowapremia.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Majowa premia”.

Napisz do Organizatora Promocji „Majowa premia”: majowapremia@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Majowa premia” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Majowa premia” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: majowapremia@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Majowa premia”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie majowapremia.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Majowa premia” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 17.05.2020 r.

Otrzymanie Nagrody w wysokości 100 zł, w ramach Promocji „Majowa premia” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie przez Uczestnika następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie majowapremia.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 4.05.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 17.05.2020 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 4.05.2020 r. do 17.05.2020 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem oraz aktywowanie Karty do dnia 5.06.2020 r. w sposób określony w Regulaminie promocji „Majowa premia” („Regulamin Promocji”),

(iii) w czerwcu 2020 r. łącznie:

  • wykonania min. 4 opisanych w Regulaminie Promocji Transakcji bezgotówkowych ww. kartą debetową oraz
  • otrzymania opisanych w Regulaminie Promocji Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł.

(iv) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień przekazania tej nagrody.

Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 100 zł wymaga łącznie przez Uczestnika:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,

(ii) w lipcu 2020 r. łącznie:

  • wykonania min. 4 opisanych w Regulaminie Promocji Transakcji BLIK oraz
  • otrzymania opisanych w Regulaminie Promocji Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł.

(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień przekazania tej nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Majowa premia” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!